ترشی سیر گل

ارزش غذایی در هر ۳۰ گرم

انرژی : ۴۴٫۷ کیلو کالری

قند : ۰٫۳

نمک: ۰٫۷۵

چربی : ۰

اسید چرب ترانس : ۰

مواد تشکیل دهنده :
مواد تشکیل دهنده:سیر،سرکه تقطیری(11%)،نمک طعام (5/0±5/2 %) ، کارامل، آب وزن خالص: 30±700 گرم وزن کل: 1100 گرم